Registreeru

Te olete edukalt registreeritud
Ok

Unustasid oma parooli?

Ei ole kunagi registreeritud?

Keelatud esemed

KSO.ee keskkonnas on keelatud

 • alkohol, narkootikumid, tubaka- ja nikotiinitooted, e-sigaretid
 • relvad, pürotehnika
 • med. teenused ja -seadmed (k.a. alternatiivmeditsiin)
 • võrkturundus
 • kasiino- ja mänguautomaadid
 • eksootilised loomad ja linnud
 • ennustamine jms
 • ravimid (Ravimeid võivad käidelda üksnes ravimite käitlemise tegevusloa omajad (ravimiseaduse 2. ptk 6. jagu). Ühtlasi juhime tähelepanu, et karistusseadustiku § 372 lg 1 näeb ette, et majandustegevuse  eest valdkonnas, mille  kohta  kehtis  erikeeld, samuti tegevusloata, litsentsita, registreeringuta või tunnustamata ettevõtte kaudu tegutsemise eest valdkonnas, kus tegevusluba, litsents, registreering või ettevõtte tunnustamine  on  nõutav, karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga.)
 • Isikutunnistused, juhiload ja riiklikud dokumendid (v.a. kategooria “Leiubüroo”)
 • teatud keemilised ained (nt elavhõbe)
 • doonorelundid
 • kiirusemõõtja eest hoiatavad seadmed
 • võltsitud mündid ja paberraha
 • erootilise ja pornograafilise sisuga kuulutused
 • isetehtud raadio- või telesalvestised
 • solvava propaganda esemed
 • ebaseaduslike toimingute sooritamiseks eeldusi loovad esemed
 • laserkaardikepid, -seadmed (võimsusega üle 5 mW)

Vaata ka Müügi-ostu ohutusreeglid

TOP