Eesti kele A1

1,250.00 €

Kirjeldus

Asukoht: Tallinn

Hariduse liik: täienduskoolitus
Koolituse liik: vabahariduslik koolitus
Õppeaeg: 3-6 kuud vastavalt tundide toimumise ajakavale
Õppetöö korraldus: 2-4 korda nädalas, 3 akadeemilist tundi korraga
Õpingute alustamise tingimused:
Õpiväljundid:

Mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

Lõpetamise tingimused: test
Lõpetamisel antav dokument: tunnistus õppekava läbimise kohta, kui õppija on osalenud vähemalt 80% tundides ja sooritanud testi (kirjalik ja suuline osa)

Kuulutaja

BT Ärikool

+372 53957408

bus-tech@hotmail.com

Kuulutuse info

ID: #57853

Lisatud: 5.9.2019