Vesi, kanalisatsioon, drenaaz

Kokkuleppel

Kirjeldus

Asukoht: Tallinn

VÄLI TRASSIDE EHITUS :Teostame vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustöid vastavalt projektile või vajadusel pakume välja omapoolse lahenduse mille kooskõlastame kohaliku vee-ettevõttega.
Elamute liitumised välistrassiga.Kaevetööd kummilintidega miniekskavaatoriga.Kaevetööd kitsastes oludes miniekskavaatoriga.Reoveemahutite ja septikute
paigaldus.Drenaazsüsteemide ehitus.Ehitus- ja remonditööd. Garantii.

TEENUST PAKUME ÜLE EESTI

Tel.53444716

Kuulutaja

Ülo

53444716

Kuulutuse info

ID: #55372

Lisatud: 15.5.2019